بروزرسانی: 12-10-1402
میکروژئودزی

نوع آزمایشگاه:   مکان:ارائه نشده

  نام شماره تماس ایمیل
سرپرست آزمایشگاه دکتر مجید عباسی 2468 madjid.abbasi[at]znu.ac.ir
سرپرست آزمایشگاه دکتر رضا دوستی 4502 r_dousti[at]znu.ac.ir
معرفی

اطلاعات ارائه نشده

زمینه های فعالیت
  • آشکارسازی تغییرشکل سازه­ ها با دقت های نزدیک به میلیمتر
  • آشکارسازی تغییر شکل گسل ها و مناطق مستعد تغییر شکل مثلا دراثر پدیده­ های فرورانش
  • نقشه برداری صنعتی
امکانات و تجهیزات آزمایشگاه     
  • توتال استیشن های دقیق Leica TC2003
  • سیستم ترازیابی دقیق Leica DNA03
  • گیرنده های GNSS دو فرکانسه


ارتباط با مهندسی نقشه برداری

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-