خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:38597   بروزرسانی: 14-11-1402

Madjid ABBASI
مجید عباسی
دانشیار

پست الکترونيکی
madjid.abbasi@znu.ac.ir      madjid.abbasi@gmail.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/abbasi-majid

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2468

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی نقشه برداري، صندوق پستی 38791-45371

 

عضو پژوهشكدۀ تغيير اقليم و گرمايش زمين، دانشگاه تحصيلات تكميلي علوم پايه، زنجان